Általános szerződési feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek

2016. október 10. napjától hatályos

 

A Milano Nyílászáró Kft. által működtetett www.milanonyilaszaro.hu honlapon

 

 

 

Jelen szerződés a Milano Nyílászáró Kft. (Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. fszt. 31., Cg: 01-09-279501, Adószám: 25514146-2-43, Ügyvezető: Varró Tamás), a továbbiakban Milano Ajtó, kizárólagos tulajdonában álló www.milanonyilaszaro.hu weboldal (továbbiakban weboldal) használatához kapcsolatos Általános Felhasználási Feltételeket tartalmazza.

 

A Milano Nyílászáró által üzemeltetett weboldal online árajánlat kérés funkciójának igénybevételével a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételeket maradéktalanul elfogadottnak tekinti.

 

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelemmel olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket! Amennyiben ennek bizonyos részével, részeivel nem ért egyet, ne kérjen árajánlatot a Weboldalon! Aki nem fogadja el a jelen ÁSZF-ben leírtakat nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a weboldal által igénybe vehető szolgáltatásokra, kedvezményekre.

 

Milano Ajtó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF hatályba lépése az a nap, amikor a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

 

A Milano Nyílászáró működése:

A www.milanonyilaszaro.hu weboldalon a Milano Nyílászáró által forgalmazott Termékeket tekintheti meg a Weboldalt böngésző Felhasználó. A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van az általa kiválasztott termékekről ajánlatot kérnie a Termék aloldalán feltüntetett ajánlatkérő platformon, vagy a Weboldal egyéb menüjében található ajánlatkérést elősegítő felületeken.

 

A Felhasználó által elküldött online ajánlatkérésekre a Milano Nyílászáró igyekszik a lehető leghamarabb reagálni, melyet megtehet írásban vagy szóban a Felhasználó megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

A Milano Nyílászáró fenntartja a jogot arra, hogy a www.milanonyilaszaro.hu weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa, illetve megszüntesse.

 

Definíciók:

Felhasználó:

Minden, jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasó, és elfogadó nagykorú természetes személy, vagy bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet. A weboldal szolgáltatásait kiskorúak, cselekvőképtelenek nem vehetik igénybe. A Felhasználók a weboldalt kizárólag csak magán célból vehetik igénybe, azt üzleti céllal nem közvetíthetik tovább.

 

Megrendelő:

Minden olyan Felhasználó, aki elfogadja a részére elkészített árajánlatot, valamint jelen ÁSZF-et és szerződést köt a Milano Nyílászáró Kft.-vel.

 

Ajánlatkérés a Weboldalon:

Azon önkéntes adatszolgáltatási folyamat, melyet megelőzően a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és az árajánlat kérő űrlapon valós adatait megadja a Milano Nyílászáró részére. Az online árajánlat kérési folyamat eredményeként a Felhasználó részére egyedi árajánlat kerül megküldésre. A Weboldalon történő árajánlatkérés nem minősül megrendelésnek.

 

Árajánlatkérő űrlap tartalma:

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy árajánlat kérő űrlapon valós adatokat ad meg. Valótlan és pontatlan adatok megadásából erdő károkért a Milano Ajtó nem vállal felelősséget.


Online árajánlat kérés során a Felhasználó megadja:

  • - teljes nevét
  • - e-mail címét,
  • - telefonszámát,
  • - a későbbi megrendelés helyét (város, kerület)
  • - épület jellegét (téglalakás, panel lakás, családi ház, egyéb)
  • - falvastagságot
  • - emeletet
  • - bontott anyag elszállítási igényét
  • - beépítési igényét
  • - egyedi üzenetét, amely az árajánlat pontosságát segíti elő


Az árajánlat kérés során megadott személyes adatokat a Milano Nyílászáró kizárólag saját céljaira használja fel és kötelezettséget vállal arra, hogy a törvény rendelkezései, valamint az Adatvédelmi Szabályzat alapján jár el.
Az árajánlatkéréshez szükséges adatok körét a Milano Nyílászáró bármikor egyoldalúan megváltoztathatja.

 

Termék:

A Termékhez feltöltött fényképek illusztrációk, ezért az eltérésekből eredő károkért a Milano Nyílászáró nem vállal felelősséget.

 

Termék vételára:

A Termékek mellett megtalálható a termék nettó és bruttó vételára is. A bruttó vételár tartalmazza az általános forgalmi adót, melynek mértéke 27%. A termékek vételára a Helyszíni Felmérést követően változhat, a helyszíni adottságoktól függően. Amennyiben a Weboldalon a Milano Ajtó leggondosabb eljárása ellenére hibás ár kerül megjelenítésre, a Milano Nyílászáró nem köteles a Terméket hibás áron értékesíteni. Milano Nyílászáró felajánlhatja a Felhasználó számára a Terméket valós vételárán. 

  

Helyszíni felmérés:

A helyszíni felmérés díja Pest megyében bruttó 6350Ft, mely szerződéskötés esetén jóváírásra kerül és levonódik a szerződés végösszegéből. (Pest megyén kívül km-enként plusz díjat számítunk fel.)

 

A helyszíni felmérés azért szükséges, hogy a pontos méreteket és egyéb a beépítéshez szükséges információkat egy szakember is felmérje, hogy az elkészült Termék egyezzen a Megrendelő elképzeléseivel és pontosan illeszkedjen a falnyílásba.

 

Megrendelés és fizetési feltételek:

A Weboldalon feltüntetett Termékeket megrendelni csak Milano Nyílászáró által elkészített árajánlat aláírásával lehetséges. A megrendelt Termékek a Megrendelő egyedi igényeire szabva kerülnek legyártásra. A szerződés bruttó értékének 50%-át foglalóként kell előre befizetni a Milano Nyílászáró részére készpénzben (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. fszt. 31.) vagy átutalással (MKB Bank Zrt.: 10300002-10658356-49020010). A szerződés fennmaradó hátralékát a beépítés megkezdése előtt készpénzben vagy átutalással szükséges rendezni a Milano Nyílászáró felé.

 

Megrendelés módosítása:

A Megrendelés módosítása változtathat a szállítási határidőn. A módosítás csak írásban történhet, a megrendelést követő 3 munkanapon belül. Amennyiben a módosítás a gyártás megkezdése után történik, az addig legyártott alkatrészek árát a Megrendelőnek meg kell téríteni (Pl.: egyedi méretre gyártott üvegek).

 

Gyártási idő:

A Termékek gyártási ideje Termékenként és a megrendelt mennyiség függvényében változhat. A Weboldalon feltüntetett gyártási idő tájékoztató jellegű, a pontos gyártási határidő Megrendelés esetén a szerződésben kerül rögzítésre.

 

Szállítás:

Igény esetén, egyedi díjazás ellenében szállítás is megrendelhető, melynek díja a kiszállítás helyszínétől és kiszállított Termékek mennyiségétől függ. A lerakodás minden esetben a Megrendelő feladata.

 

Beépítés:

A beépítés egyeztetése telefonon vagy e-mailen történik a megrendelt Termékek Milano Nyílászáró raktárába történt beérkezését követően.

 

Garancia:

A Milano Nyílászáró által leszállított Termékekre 5 év gyártói szavatosság, ezen belül 1 év jótállás érvényes. A Termékekben lévő vasalatokra 1 év a gyártói garancia. A Megrendelő által közvetlenül megbízott más személlyel vagy céggel végeztetett beszerelésre a Milano Nyílászáró nem vállal működési garanciát. Ez esetben a beépítésből eredő esetleges működési probléma megoldása külön szervizköltség, mely a Megrendelőt terheli. Reklamációt kizárólag írásban áll módunkban elfogadni, amely tartalmazza a megrendelés dátumát, a megrendelés

számát, valamint a kivitelezés helyszínét és a megrendelő adatait, elérhetőségét.

 

Elállás:

A 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet, 29.§ (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

A www.milanonyilaszaro.hu weboldal elérhetősége:

A weboldal elérhetősége a Milano Nyílászáró szándéka szerint folyamatos. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szükséges karbantartások és frissítések idején a szolgáltatás időnként lelassulhat, szünetelhet és megszakadhat. A Milano Nyílászáró mindent elkövet, hogy ezen időszakokat a lehető legrövidebb időtartamra szorítsa. A javítást, karbantartást és frissítést lehetőleg olyan időpontban végezze, hogy a zavar és az esetleges szünet várhatóan a legkisebb hátrányt okozza. Abban az esetben, ha technikai hiba miatt üzemzavar lép fel, a Milano Nyílászáró kötelezi magát arra, hogy azt a lehető legrövidebb időn belül javítsa és a weboldal üzemszerű működését minél hamarabb helyreállítsa.

 

A Felhasználó által észlelt technikai probléma vagy üzemzavar esetén az [email protected] e-mail címre küldhet értesítést, valamint ezen az e-mail címen teheti fel egyéb technikai jellegű kérdését.

 

Felhasználó adatainak használata:

Milano Nyílászáró kötelezi magát, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli. A személyes adatokat kizárólag az arra jogosult hatóság részére teszi elérhetővé a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott személyes, azonosításra alkalmatlan adatait a Milano Nyílászáró statisztikai, fejlesztési célból gyűjtheti.

 

Cookie Szabályzat:

A Milano Nyílászáró Weboldalán Cookie-kat használ.

Néhány, a Milano Nyílászáró által használt Cookie elengedhetetlen a weboldal egyes funkcióinak a megfelelő működéséhez, míg mások információkat gyűjtenek a Weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebb és hasznosabb Weboldalt tegyünk elérhetővé Felhasználóink számára. Bizonyos Cookiek csak átmenetiek és eltűnnek a  böngésző bezárását követően, de vannak tartós változatok is, melyek egy ideig a Felhasználó számítógépén maradnak. A Milano Nyílászáró néhány helyi Cookie-t is használ, melyek helyi kampányokhoz kötődnek, a kampány lezárultával pedig eltűnnek.

Néhány Cookie feltétlenül szükséges a Weboldal működéséhez, míg másokat a teljesítmény és a felhasználói élmény növelése érdekében használ a Milano Nyílászáró.


A Felhasználónak lehetősége van látogatása során mellőzni a Cookie-k használatát, de figyelembe kell venni, hogy bizonyos funkciók és a Weboldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Amennyiben a Felhasználó a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, a böngésző beállításaiban megteheti.

 

Szerzői jogok, és védjegyek:

A Milano Nyílászáró kapcsolódó és a weboldalon, vagy egyéb csatornákon keresztül a Milano Nyílászáró által megjelentettet valamennyi tartalom, leírás, ábra, kép, fénykép, videó, zene, információ, szoftver, megoldás, stb. a Milano Nyílászáró tulajdonát képezi.
A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.
A weboldal használói kötelezik magukat, hogy a weboldalon található tartalmakról semmilyen formában nem készítenek másolatot, azt nem rögzítik, nem terjesztik, nem továbbítják, vagy szerkesztik, nem értékesítik tovább, s azt nem hozzák nyilvánosságra. A weboldal egésze vagy része Felhasználó általi kereskedelmi célú felhasználása, kizárólag a Milano Nyílászáró engedélyével lehetséges.
A www.milanonyilaszaro.hu weboldal vagy mikro oldalak bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése, mély linkelése, vagy megváltoztatása a Milano Nyílászáró engedélye nélkül szigorúan tilos.
Bármilyen, ezen körbe tartozó tevékenység észlelése esetén a Milano Nyílászáró haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket.
A Milano Nyílászáró márkanevének, logójának, és bármely szellemi tulajdonának megsértése, bitorlása a jogsértő felelősségét eredményezi és a Milano Nyílászáró a felelősségre vonást kezdeményezi.
A Felhasználó kötelezi magát, hogy a szerzői jog által védett anyagot kizárólag személyes használatra töltheti le, nyomtathatja ki, vagy mentheti el.

A Milano Nyílászáró Kft. munkatársai a nyílászáró felmérése, cseréje, beépítése előtt, alatt és után minőségbiztosítás céljából fényképeket készíthetnek a nyílászárókról. A Milano Nyílászáró Kft. a fényképeket a honlapjain és a közösségi média felületein referenciaként használhatja.

 

Alkalmazandó jog:

Jelen Megállapodásra a hatályban lévő magyar jogszabályok érvényesek. Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen lenne, úgy az érvénytelen rendelkezés helyére automatikusan a hatályban lévő érvényes jogszabályi rendelkezés lép, míg a többi érvényes rendelkezés változatlanul érvényben marad.

 

Hatály:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2016.10.10-én lép hatályba.
A www.milanonyilaszaro.hu weblap bármilyen felhasználása, jelen szerződés hatálya alá tartozik.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!